Body Fat Percentage

ตรวจสุขภาพผ่านองค์ประกอบของร่างกาย รู้หรือไม่ว่าดัชนีมวลกาย ปริมาณไขมันในร่างกาย ไม่ได้มีประโยชน์แค่การดูแลรูปร่างแต่สามารถบอกความแข็งแรงหรือความเสี่ยงของการเกิดโรคได้

Body Fat Percentage เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินองค์ประกอบร่างกายและสุขภาพ เพื่อใช้ในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการออกกำลังกาย ควบคู่ไปกับการกำหนดแนวทางโภชนาการที่เหมาะสม

ลักษณะรูปร่างของร่างกายมนุษย์ ที่มีปริมาณ %ไขมัน ในระดับต่างๆ

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าร่างกายของเรามี % ไขมันในร่างกายอยู่เท่าไหร่ !

การตรวจวัด %ไขมันในร่างกายสามารถทำได้ด้วยตัวเองหลายวิธี เช่น การคำนวนผ่านสูตร (สูตรคำนวณ BMI = kg/m2) หรือตรวจด้วย คาลิเปอร์ หรือ คลิปหนีบวัดไขมัน (Fat Caliper) หรือ ตรวจด้วยเครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analyzer)

หรือท่านอาจจะลองตรวจสอบรูปร่างของท่านเทียบกับภาพ Body Fat ด้านบนนี้ เพื่อประเมินในเบื้องต้นได้ค่ะ

สำหรับในที่นี้เราจะเลือกใช้เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analyzer) เป็นอุปกรณ์หลักในการตรวจวัด เนื่องจากมีทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กที่สามารถซื้อไว้ใช้ส่วนตัวที่บ้าน เพื่อช่วยในการวางแผนดูแลสุขภาพได้สะดวกและถูกต้องค่ะ 

Body Composition Analyzer

เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดสัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยใช้กระแสไฟฟ้าต่ำๆ ไหลผ่านเข้าสู่ร่างกายแล้ววัดความต้านทานต่อการไหลของกระแสในเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย จึงทำให้สามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกายอย่างละเอียด ทั้งในส่วนของมวลกระดูก กล้ามเนื้อ ไขมัน และปริมาณน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย ทราบถึงปริมาณไขมันในร่างกาย โดยเฉพาะไขมันในช่องท้อง

การวัดค่ามวลองค์ประกอบที่สำคัญต่อการลดไขมัน

  • % Body Fat (% ไขมัน)
  • % Total Body Water (รวมน้ำในร่างกาย)
  • Muscle Mass (กล้ามเนื้อ)
  • Physical Rating (สัดส่วนกล้ามเนื้อและไขมัน)
  • BMR (หน่วย:แคลอรี่ต่อวัน)
  • Metabolic Ace (อายุเทียบ)
  • Visceral Fat (ไขมันช่องท้อง)

มาอ่านค่า %ไขมันของคุณกัน

เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกายจะสามารถบอกค่าต่างๆที่สำคัญต่อการลดไขมัน โดยค่าของ % ไขมันในร่างกาย และไขมันในช่องท้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องโฟกัส เมื่อคุณชั่งวัดด้วยเครื่องแล้ว จะได้ค่า %ไขมัน ออกมาเป็นตัวเลข สามารถนำค่านั้นมาอ่านค่าที่ตารางด้านล่างได้เลยค่ะ

ผู้ชายมักจะมีไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องมากกว่าผู้หญิง ขณะที่ผู้หญิงจะมีไขมันสะสมบริเวณสะโพกและต้นขามากกว่าผู้ชาย ผู้หญิงจะปริมาณไขมันสะสมในร่างกายที่จำเป็นมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากไขมันมีความจำเป็นต่อระบบการการเจริญพันธุ์หรือการตั้งครรภ์ และสำหรับค่าแนะนำเพื่อสุขภาพดี บุคลิกภาพดี ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ไม่ควรมีไขมันเกิน 20% ค่ะ 

อย่าปล่อยผ่านความรู้นี้ เปอร์เซ็นไขมันบอกสุขภาพคุณได้

สนใจตรวจวัด %ไขมัน หรือมีคำถามเพิ่มเติม

Shopping Cart